Rozcestník hodnocení VaVaI na národní úrovni

Zveřejnění peer review hodnocení vybraných výstupů (výstupy z Modulu 1) a bibliometrické analýzy na úroveň FORD pro obory a výzkumné organizace, doplňkově pro obory také na úroveň WoS categories (výstupy z Modulu 2).

Hodnocení 2019

  • MODUL 1 - Hodnocení vybraných výsledků
  • MODUL 2 - Bibliometrické analýzy (Biblio obory, Biblio VO, Biblio WoS-Cats)
  • Indikativní škálování – výsledky tzv. tripartit 2019

Hodnocení 2018

  • MODUL 1 - Hodnocení vybraných výsledků
  • MODUL 2 - Bibliometrické analýzy (Biblio obory, Biblio VO)
  • Indikativní škálování – výsledky tzv. tripartit 2018

Hodnocení 2017

  • MODUL 1 - Hodnocení vybraných výsledků
  • MODUL 2 - Bibliometrické analýzy (Biblio obory, Biblio VO)
  • Indikativní škálování – výsledky tzv. tripartit 2017